• Oversiktsfoto over Hundvåg fra 2010. Galeivågen (foran på bildet), Bangarvågen til høyre med båthavnen. Austbø skole oppe til høyre på bildet ved fotballbanen. Hønseritomten rett over veien fra Austbø ungdomsskole. Byfjorden til høyre. Jon Ingemundsen

Fant kvikksølv – advarer mot fisk og skalldyr

Stavangers helsesjef med advarsel mot fisk og skalldyr fra Galeivågen og rundt Jadarholmen.