• Kristoffer T. Hegland

Trailer krasjet i jernbanebro

En trailer var noen få centimeter for høy for jernbanebroen på Ganddal.