• Samling i salen på ungdomsklubben Mikko i Gand kirke. Lovsang, religiøse fortellinger og bønn står på programmet før arrangementet fortsetter uten religiøse innslag. Til venstre står politiker Kenneth Austrått (H) og følger seansen. Tommy Ellingsen

5 av 6 ungdomsklubber har andakt

Fem av seks ungdomsklubber som har søkt om støtte fra kommunen har andakt i programmet.