• Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus. Jon Ingemundsen

Stappfullt på psykiatrisk i påsken

Høytider fører til ekstra belastninger for folk med psykisk problemer. Mental Helse mener SUS burde satt inn flere ressurser i påsken.