Mangler folk til å lete

I løpet av to timer kan den frivillige redningstjenesten mobilisere 100 mann til å lete etter et forsvunnet barn. Men nå trenger Norsk Folkehjelp og Røde Kors flere mannskaper hvis de skal kunne hjelpe politiet også i framtida.