- Selger blomster fra gravsteder

Blomster stjeles fra gravsteder for videresalg, tror John Malmin, oppsynsmann for flere gravlunder.