Norge og USA signerer ny lagringsavtale på Jåttå

Norge og USA er blitt enige om en ny avtale om forhåndslagring av amerikanske våpen på norsk jord. Sola beholdes som tankflybase ved krig eller krise.