Skål for mer indianermedisin

Til tross for stor interesse: Saften fra svartsurbær, det første«nye» hagebæret i Norge på 200 år, er bare på plass i en matbutikkog et hotell.