Fortsatt høst- og vinterferie i Stavanger- og Sandnes-skolen

Karmøy kutter ut høstferie og vinterferie i skolene neste skoleår.Både Stavanger og Sandnes fortsetter med vanlig opplegg.