Barnevernet til Randabergfjellet

Før nyttår skifter Randabergfjellet trolig eier for å gi plass til en barnevernsinstitusjon. Området skal også åpnes for friluftsformål.