«Vidar Viking» fra Nordpolen

Supplybåten har med seg 56 millioner år gamle sedimenter fraNordpolen når den legger til kai i Tananger i dag.