• Håkon Vold

Hytter inn, folk ut av strandsonen i Sandnes

59,1 prosent av strand— linjen i Sandnes kommune er bebygd innenfor den vernede hundre- meterslinjen.