Felleskjøpet gir ikke opp siloplan

Storånaparken med vid åpning mot fjorden, eller silorunde leiligheter med kafé og takhage på toppen? Det er spørsmålet.