- Storsamfunnet avgjør veien, ikke grunneierne

Hele livet har grunneier Alf Olav Erevik ved Høgsfjorden levd med ulike planer om fjordkryssing.