Mer klor i drikkevannet

Mange beboere i kommunene i sørfylket reagerer på at det smaker klor av springvannet.