Konkurranse om 10.000 bosspann

Odd Jo Forsell (H) vil foreslå konkurranseutsetting av rundt 10.000 spann husholdningsavfall.