Busser og drosjer i sommerstengt Vågen

Drosjer og Flybussen skal få lov å kjøre Skagenkaien til sommeren, også i den perioden hvor Vågen er sommerstengt for trafikk.