Fylket i rusknipe etter en måned

Rogaland fylkeskommune sier foreløpig nei til å leie inn flerebehandlingsplasser for narkotikamisbrukere. 2003-millionene erallerede bundet opp.