Flere busser i rushtiden

Bussomleggingen på Nord-Jæren karakteriseres som den største i Norgeshistorien.