Sverre Lassa

Har du møtt en musikalsk revisor? De som har stiftet bekjentskapmed Sverre Lassa, har iallfall det. Ikke bare spiller han piano,men han synes å øyne det musikalske i levebrødet sitt også, sammehvor grå og kjedelig vi utenforstående måtte innbille oss atrevisorens hverdag er.