Mann fra rusmiljøet omkom utenfor «dødshus» i Strandgata

Rusmiljøet i Sandnes er nok en gang rammet. Rådmannen har innkaltpolitikere, fagfolk, politi og hjelpeapparat til et stort møte omrusen i Sandnes i morgen.