Boltrer seg på sju mål

På Sande blir det helt ny barnehage kombinert med grendehus neste år.