Vant ikke fram med anke mot Storebrand

En 30-årig mann fra Rogaland krevde 450.000 kroner av Storebrand, men fikk ikke medhold i Gulating lagmannsrett. Retten fastslår at han hadde gitt uriktige helseopplysninger til forsikringsselskapet.