- Drap skal alltid etterforskes for fullt

— Uoppklarte draps- saker vil alltid hefte ved politiet. Derfor skal alle drapssaker etterforskes fullt ut, og vi skal ikke spare på ressursene.