Ingen domfellelser i 15 av 18 million-ran

18 ran i Norge mot pengetransporter og tellesentraler har et kjent utbytte på minst 1 million kroner per ran. Bare tre av disse ranene har så langt gitt fellende dommer.