Planer om å sikre hele strekningen

Midtskillere mellom Stangeland-Hove langs E39 vil ikke fjerne risikoen for møteulykker på Motorveien. For fremdeles gjenstår det en strekning uten sikring.