Pårørende ber om fred

De pårørende til den drepte 49-årige Eli Synnøve Høyland ba i kveldmedia om å få lov til å være i fred.