• Ingvill Mydland

Brakk ryggen under jakt, ble avvist av legevakten

Tore Lien (19) hadde akutte smerter, men det hjalp lite å ringe legevakten.