Ras tross sikring skaper utrygghet

«Råtafjell» kalles det, eller Stavangerfjell. Det var en svakhet et sted i fjellet ved Bergelandsgata, og 800 kubikkmeter fjell raste ut tross sikring med bolter. Flere store prosjekter er i gang eller planlagt dypt inn i slikt fjell i Stavanger.