Halvert kystgebyr gir økt skipstrafikk

Etter 15 års kamp foreslår nå Kystverket halverte gebyrer for større tankskip som vil inn i havn for reparasjon, innkjøp og mannskapsskifte.