Giftig aluminium kan drepe villaks

Det kan være giftig aluminium fra sur nedbør som tar livet av smolt fra Suldalslågen og andre laksestammer på Vestlandet.