- Ulovlig å nekte Ryfast-utredning

SV vil gå inn for at bystyret ikke behandler Ryfast-saken i møtet mandag. Partiet mener det blir feil uansett utfall.