Lange ventelister for gamle og syke

149 eldre i Sandnes har krav på kort— eller langtidsopphold i sykehjem, service-leiligheter eller bokollektiv uten at det finnes ledige plasser til dem.