Vil kreve mer enn fem ganger så mye

Innstillingen fra styringsgruppen for Transportplan på Nord Jæren, rådmannen i Sandnes og rådmannen i Stavanger er: Oslo-modellen. Det vil si 20 kr per passering, hele døgnet, året rundt.