Fekk 60.000 for å flytta

Familien Laugaland sat langt ute på prærien i USA då gåvepakka komfrå Norge.