Hektisk natt på Tasta

Politiet kjørte nærmest i skytteltrafikk til Tasta, Tananger ogRandaberg i natt. I løpet av fire timer kom det fem meldinger ominnbrudd eller forsøk på innbrudd. Midt oppe i dette kom meldingenom ranet på Shellstasjonen på Mariero, som gjorde situasjonen endavanskeligere for de politifolkene som var på vakt.