• Egil Eriksson

Nedbygging av jord er halvert

Arealforbruket til boliger, næringsbygg og annen infrastruktur har vært halvparten så stort som prognosen i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren la opp til for seks år siden.