Tar høyde for doblet boligbygging

De neste fire årene regner planleggerne i Sandnes kommune med at det vil være mulig å bygge i snitt 75 prosent flere boliger enn hittil.