Små avbrytelser i byen

Første årskull på Kunst— skolen i Rogaland inntar det offentlige rom i Sandnes i tre uker.