IVAR kan bli ROVAR

Ti kommuner i Sør— Rogaland arbeider nå med å etablere et nytt selskap for vann, avløp og renovasjon.