Høyre imot vern av elva

Stavanger Høyre fikk ikke flertall for sitt syn da spørsmålet om vern av Bjerkreimsvassdraget ble behandlet i fylkesstyret i går.