Politikarane makteslause

Verken Greta Bryne (Ap), Sonja Tinnesand (SV) eller Per A. Thorbjørnsen (V) trur gjerdet vil ha den tiltenkte effekten. Men dei har ikkje innverknad på avgjerda.