Barnevernet henter stadig flere barn

Totalt er det nå 138 barn i Sandnes som barnevernet har omsorgen for. Dette er en vekst på 39 barn siden år 2000.