Fra topp til bunn

Listen viser rangeringen av de 66 leverkårssonene i Stavanger. Indeksen, eller antall poeng, står sist etter hver sone. Lav indeks indikerer gode levekår, høy indeks viser det motsatte. I parentes står nummeret sonen har fått, og som kan finnes igjen på kartet.