- Bør hindre utskriving

Egenbestemt utskriving fra sykehuset bør i noen tilfeller avverges, mener leder av stoffmisbrukerforening.