Lyse tak og trær mot global oppvarming

Temperaturen stiger og isen smelter. Det kan gjøre jorden lite behagelig, men hver og en av oss kan bidra til å stanse oppvarmingen.