Mølleutvidelse skaper nabostrid

Fiskå mølle ønsker å regulere fastboende naboers tomter til industriformål. Naboene reagerer sterkt og har skaffet seg juridisk hjelp.