Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverer E39-etappe «585 år før skjema»

... men samferdselsministeren dropper dato for realisering av ferjefri E39.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) i samtale med Nikolai Astrup (H) under fremleggelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

På pressekonferansen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 trakk samferdselsministeren blant annet fram ferjefri E39 og takten i regjeringens satsing innen samferdsel.

Rogfast er det første «tunnel-for-båt»-prosjektet, også kjent som ferjeavløsning, for å realisere ambisjonen om null ferjer på E39-strekningen fra Kristiansand til Trondheim.

Ifølge Solvik-Olsen tyder mye nå på at utbyggingsselskapet Nye Veier er ferdig med hele sin portefølje, deriblant E39 Kristiansand-Sandnes, innen NTP-perioden er omme i 2029.

Les også

Sjekk listen: Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan (NTP)

Les også

Overraskelse: 820 millioner til lang Årdalstunnel i Nasjonal transportplan

Les også

Regjeringen leverer Rogfast med bompengekutt

– Ferdig 585 år før skjema

Han dro onsdag opp sin egen «fun fact» som et regneeksempel: Dersom vi hadde fortsatt med det tempoet vi har brukt på bygge firefelts motorvei fra Stavanger til Sandnes, for å komme til Kristiansand, hadde vi kommet fram cirka i år 2614. Mye tyder nå på at strekningen står klar før 2030, sa statsråden.

– Altfor seint, vil noen si. Vel, 585 år før skjema, kan du også si, sa Solvik-Olsen.

Overfor Aftenbladet drar samferdselsministeren linjen fra firefeltssatsingen Stavanger-Sandnes på 1970-tallet og fram til i dag.

– Nå er vi litt forbi Sandnes og har bygget 15 kilometer. Skulle vi brukt samme tid på resten av strekningen til Kristiansand, ville vi vært framme i år 2614. Det sier sitt, og nå skisserer Nye Veier at de er ferdige rundt år 2030, sier han.

– Denne reisen er ikke over. Vi har mange år med samarbeid for å gjennomføre dette. En plan er ikke verdt noe hvis den ikke realiseres. Vi har en nasjonal motorveiplan fra 1963, som det fortsatt gjenstår ganske mange strekninger på. Jeg mener det vi legger fram nå, realistisk kan gjennomføres de neste 12 årene. Det har vi brukt mye tid på, sa han på pressekonferansen.

Les også

Banebrytande transportplan for dei neste 12 år

Les også

Solvik-Olsen om arbeidet med ny E39: – Jeg er svært godt fornøyd med Nye Veier

Les også

Rådmannen om Rogfast: – Kvitsøy blir aldri det same

– Risa og Stangeland kan smile fra øre til øre

Samferdselsministeren er klar på at dette er en meget god NTP for Rogaland.

– Det kommer til å være så mange anleggsmaskiner i sving i Rogaland at Risa og Stangeland kan smile fra øre til øre. Vi har lagt fram Rogfast i dag, og vi bygger Ryfast. Vi kobler E134 bedre opp mot Østlandet, får den utbedret for mange milliarder, og begynner på andre tunnel så fort den første er ferdig. Mot Agder kommer vi til å se en mye bedre motorvei. Selv om ikke Hordfast er ferdig til 2030, kommer Rogfast på plass. Vi satser i Ryfylke med tunnel i Årdal og Suldal. Vi har lagt inn penger for å forbedre Jærbanen, og vi detaljerer dobbeltsporet sett i sammenheng med Nærbø-Egersund. Vi knytter Stavanger-regionen tettere mot Bergen og Kristiansand, sier han.

Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO Rogaland, påpeker at både E39 Hove-Ålgård og Rogfast-linken E39 Smiene-Harestad lå inne i gjeldende NTP. Strekningene ligger ikke inne i NTP med statlige midler i første seksårsperiode, men gjør det i siste periode.

– Nå er begge skjøvet på nok en gang med at statlige midler først kommer i neste periode. Det er ikke bra, og vi må forvente at det finnes alternative løsninger for å få snarlig igangsettelse av disse. Begge er viktige prosjekter for trafikkavviklingen i sør-fylket og henger sammen med det store E39-prosjektet, sier Simonsen til Aftenbladet.

NHOs regiondirektør Svein Olav Simonsen liker dårlig at E39-strekningene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad må vente på statlige midler til siste seksårsperiode av NTP, altså 2024–2029.

- Ålgård-Hove ligger i andre periode, men må ses opp mot framdriften som Nye veier har på sitt prosjekt. Sømmevågen ligger inne i bypakken (ny bompengeordning på Nord-Jæren), og strekningen kan like godt komme i 2018 som i 2029, sier Solvik-Olsen på spørsmål om prosjekter i Rogaland som ligger inne siste NTP-periode.

Sju av ni veiprosjekter i Rogaland som ligger inne med statlige penger, skal få penger i siste seksårsperiode.

NTP-fordelingen nasjonalt er 412 milliarder i første periode mot 520 milliarder i andre periode – når bompenger holdes utenom.

Eksempelvis kan såkalt porteføljestyring av pengestrømmen og prosjektene i Bypakke Nord-Jæren åpne for at noen prosjekter kan framskyndes uavhengig av datomerkingen av penger i NTP. Det gjør at alarmen ikke nødvendigvis må gå ennå for eksempelvis Smiene-Harestad, som må stå klart før Rogfast åpner i 2025/2026.

Disse skal bort når ferjefri E39 skal «avløse» ferjer langs kysten med tunneler og broer. Rogfast er først ut.

Dropper dato for når ferjefri E39 skal stå klart

– Bekymrer det deg den store usikkerheten som hefter ved Rogfast?

– Jeg er opptatt av å holde budsjetter. Først får jeg kjeft for kostnadsoverskridelser, men jeg får også kjeft hvis jeg prøver å håndtere kostnadene. Vi har brukt masse tid på å gå inn i prosjektet, og det er med godt hjerte jeg legger fram et forslag nå om at dette skal gå. Når vi legger inn 5,1 milliarder i statlige midler, er det dobbelt så mye som de rød-grønne hadde tenkt. Vi forplikter oss også til ytterligere 1,3 milliarder hvis det skulle kommer problemer som gir kostnadsoverskridelser, sier han.

Regjeringen har fortsatt ambisjoner om å binde Vestlandet sammen med en opprustet og ferjefri E39. Men:

«Den videre planleggingen må søke å redusere kostnadsnivået ut fra dagens estimater. Regjeringen vil ikke knytte ferdigstilling av ferjefri E39 til et bestemt årstall. Fremdriften i arbeidet med å realisere ferjefri E39 vil bl.a. være avhengig av det økonomiske handlingsrommet og det videre planarbeidet, herunder arbeidet med de teknologiske løsninger for de store fjordkryssingene», heter det i NTP.

Når visjonen en gang blir realisert, vil E39 langs kysten være 47 kilometer kortere enn i dag. Reisetiden blir halvert til cirka 10,5 timer.

Dette skal knytte store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder sammen og gi et bedre grunnlag for å kunne utvikle «Norges største eksportregion».

Ifølge NTP vil teknologiutviklingen for fjordkryssinger i seg selv gi norsk næringsliv et nytt område å benytte kompetanse fra blant annet offshoresektoren på.

Les også

NTP – den gode, den dumme og den grusomme

Les også

Nettmøte om Bypakke Nord-Jæren

Les også

Frykter at bomringfinansiering vil gi folk økonomiske problemer

Bompengerekorden

Solvik-Olsen kom pressen i forkjøpet med selv å ta opp bompengenivået i NTP før journalistene fikk stille spørsmål.

Frp gikk til valg på å fjerne bompengene, og Eirik Sivertsen (Ap) sier Solvik-Olsen nå stryker på eksamen ved å sette norgesrekord i innkreving av bompenger.

Samferdselsministeren svarer at regjeringen senker bompengenivået sammenlignet med Ap, SV og Sp, og at bompengeandelen skal kraftig ned.

Sivertsen ber Solvik-Olsen slutte å ro seg bort med at han mangler flertall i Stortinget for å droppe bompenger helt.

– Jeg får mye kjeft fra Ap som selv ikke er enig i det de bygger kjeften på. Ap gjør det bare for å kritisere, sier Solvik-Olsen.

De neste 12 årene skal det kreves inn 131 milliarder kroner i bompenger, altså 10,9 milliarder i året.

Solvik-Olsen har en joker: 500 millioner årlig til bompengekutt i prosjekter utenfor byområdene. Rogfast kan bli en del av ordningen.

– Når dette tas med, vil bompengenivået være lavere enn det som lå til grunn i inneværende NTP. Vi har nå lagt fram en NTP hvor bompengenivået ikke øker, mens bevilgningene øker kraftig. Da er jeg som Frp-er fornøyd: Du skal ikke betale mer enn før, men får mer tilbake enn tidligere, sier han.

Bompengefylket Rogaland

– Mange bilister i Rogaland tenker kanskje heller på takstene i Bypakke Nord-Jæren, Rogfast og en kommende pakke på Jæren. Hva har du å si til dem som mener Rogaland er blitt bompengefylket nummer én?

– Velgerne har stemt inn et flertall som synes bompenger er greit. Man kan ikke først stemme for et parti som lover mer bompenger og så kritisere meg for at jeg er i mindretall. Jeg skal mer enn gjerne gjøre jobben hvis vi får økt forhandlingsmakt etter stortingsvalget. De rød-grønne hadde 66 bomprosjekter, mens vi har fjernet sju av prosjektene, sier Solvik-Olsen, som slår fast at regjeringen har stoppet økningen i forfallet på vei og jernbane.

Nå skal etterslepet reduseres og infrastrukturen utvikles gjennom den største og mest ambisiøse NTP noensinne, ifølge ham.

De neste tolv årene foreslås det 659 milliarder kroner til veiformål. I snitt blir det cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med den rød-grønne transportplanen til Ap, SV og Sp. Under 20 prosent av dette er bompengefinansiering, ifølge Samferdselsdepartementet.

Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir ifølge departementet redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende NTP.

For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger. Bompengene utgjør dermed mindre enn 20 prosent av totale veibevilgninger. Dette skjer samtidig som nivået på bilrelaterte avgifter er redusert i inneværende stortingsperiode, påpeker Solvik-Olsen.

I alt 536 milliarder kroner skattekroner er planlagt brukt på veiformål, det utgjør 57 prosent av statlige budsjettrammen i transportplanen.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) slakter regjeringens nye Nasjonal transportplan (NTP).

– Rogaland nedprioriteres

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener Rogaland nedprioriteres og at mye skyves på. Han mener dobbeltspor til Egersund nærmest er kastet på dør.

– Det sier seg selv at det ikke kommer til å bli lagt en eneste skinne nå før 2030 når regjeringen ensidig har prioritert Østlandet, sier han.

– Dette var mer skuffende enn de lille forventningene jeg hadde. Det er helt tydelig at regjeringen nedprioriterer Rogaland, samtidig som de setter ny norgesrekord i innkreving av bompenger. Det store bildet er at man ikke prioriterer store infrastrukturprosjektene i Rogaland.

– Rogfast og Bypakke Nord-Jæren er ikke store prosjekter?

– Det er massivt forsinkede prosjekter og langtfra det regjeringen har lovet og kravene lokalt har vært. Det meste av de store, viktige prosjektene framover, som ikke allerede er igangsatt, er blitt forskjøvet og forsinket, sier han.

– Setter Ap punktum for Nye veier etter valget?

– Det er ikke planen i det hele tatt. Her sitter regjeringen med makten og er mer opptatt av hva vi skal gjøre mens de innser at de taper. Jeg er jo bekymret over de tidligere signalene om at strekningen til Sandnes er den etappen som skal bygges aller, aller sist.

– Hva med den historiske pengebruken på samferdsel totalt sett?

– Hver eneste NTP har kostet mer penger. I hver eneste NTP har man brukt mer penger. De skal ha for å sette ny norgesrekord i innkreving av bompenger. Det som er skremmende, er at dette er en rekorddårlig prioritering av Rogaland når det brukes så massivt med penger. Det er en dårlig trøst for Rogaland, som er det store fylket for verdiskaping.

– Ap vil på denne NTP-dagen sannsynligvis kritisere regjeringen fra fylke til fylke, kreve mer og kritisere uten at kaken Ap kan vise til, er større. Snakker du på vegne av deg selv eller hele stortingsgruppen til Ap?

– Jeg snakker på vegne av stortingsgruppen. Vi har vist at vi prioriterer mer til jernbane, vi legger inn (inntil) 70 prosent dekning fra staten i bypakke, og med vårt opplegg ville det blitt mindre bompenger for regionen, sier Tvedt Solberg.

– Etter en lang presseturné før NTP kom til Stortinget, tror jeg ikke minst det er mange Frp- og Høyre-velgere som nå er skuffet. Et taktskifte ble lovet, og i stedet sitter vi igjen utredninger og en tregere realisering av eller utsatte prosjekter. Sammenlignet med forrige NTP er det så godt som ingen nye prosjekter for Rogaland. Regjeringen kommer stort sett med det vi la opp til - bare med mer forsinket oppstart. Her er det lite å være stolt over, avslutter han.

Publisert:
 1. E39
 2. Ketil Solvik-Olsen
 3. Nasjonal Transportplan
 4. Samferdselsdepartementet
 5. Torstein Tvedt Solberg

Mest lest akkurat nå

 1. Laget til solabuen vant rundt fem millioner kroner: – Det kom noen tårer

 2. 89-åring ved sykehjem ble ikke lagt om kvelden. Satt i stolen hele natten

 3. Kan sjefen bestemme når du skal ha ferie? Eksperten har et overraskende svar

 4. Skal sikre drikkevann til rundt 330.000 rogalendinger

 5. Brøt sammen i gråt i jubelrusen: – Jeg kommer aldri til å glemme støtten

 6. Over en million tv-seere så huset deres i beste sendetid