• Hermetikklaboratoriet (t.v.) foreslås i hovedsak bevart. Hermetikkfagskolen (t.h.) ønskes nå revet av Høyre og Frp. Jon Ingemundsen

Kongen kan miste nabobygning

Politisk flertall for å rive nabobygningen til Stavangers kongebolig.