• Nina Bøhnsdalen i Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger slår alarm på vegne av de flinke barna. Hun får mange henvendelser fra fortvilte foreldre som opplever at barna deres mistrives på skolen. Jonas Haarr Friestad

- Skolen forsømmer de flinke

Mange foreldre henvender seg til Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) fordi barna deres kjeder seg på skolen av mangel på utfordringer. Flere mobbesaker bunner også i dette, sier Nina Bøhnsdalen i KFU.